Domarna avbröt Vodhanels premiärmål. Domen avbröt Haska

Besvikelsen var stor just nu, eftersom det skulle vara mitt första ligamål, ”beklagade Jan Vodháněl. ”Det visade sig att vi egentligen inte behöver videon, för domarna kan klara sig utan den. Domaren erkänner först målet och återkallar det sedan. Jag vet inte varför. Förmodligen hade en av hans kollegor sagt honom. Men två av dem kunde inte se det. Men beslutet ändrades.minut spelade arm i straffområde Dostal och Lawn ändrade därefter straffen. “Det var olyckligt eftersom han hade en hand från kroppen, han var i rörelse och för det kunde han inte ha slagit bollen,” sa Vodhanel.